Informatieverplichting volgens EU-GDPR artikel 13 + 14

Uw aanmelding en de ontvangst van de nieuwsbrief is gratis. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke voorschriften. Bovendien wijzen wij erop dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt.

Het verzamelen en verwerken van uw contactgegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief dient voor de persoonlijke communicatie en informatie over diensten, producten en evenementen van het bedrijf Artweger GmbH. & Co. KG. en gebeurt basis van:
1. uw toestemming op het contactformulier om de nieuwsbrief te verzenden op onze startpagina.
2. klantenbehoud en marketing voor de producten en diensten van ons bedrijf.
3. de uitvoering van het contractuele verplichting en de uitvoering van het contract.
4. wettelijke verplichting op basis van bestaande regelgeving

Als uw contactgegevens niet afkomstig zijn van een directe enquête, zijn ze afkomstig uit andere bronnen.
Uw nieuwsbrief-specifieke persoonlijke gegevens worden bewaard tot de datum van uitschrijving of het wettelijk kader en vervolgens verwijderd.

U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een intrekking betekent dat we uw gegevens niet langer verwerken voor bovengenoemde doeleinden. Neem voor een intrekking/afmelding contact op met info@artweger.at

Aangezien we de gegevens verwerken in onze legitieme belangen, heeft u in principe het recht om bezwaar aan te tekenen als u redenen hebt die voortkomen uit een specifieke situatie die tegen deze verwerking is.

Omdat we (ook) de gegevens voor direct mail verwerken, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking ten behoeve van direct mail.
In principe heeft u het recht op informatie, correctie, afmelding, beperking, data-overdracht en bezwaar. Neem daarvoor contact met ons op.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw ideeen over gegevensbescherming niet overeenkomen kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Hierbij onze contactgegevens:

Artweger GmbH. & Co. KG
Sulzbacherstrasse 60
4820 Bad Ischl
Tel: + 43 6132 205-0
info@artweger.at

Onze contactpersonen voor gegevensbescherming zijn te bereiken per email: datenschutz@artweger.com